Hier kunt u downloaden:

Here you can download:

Hier können Sie herunterladen:

Ici vous pouvez télécharger:

"J.P. Rabaut, An Adress to the People of England & Address to the English Nation, London, 1791" in pdf (36 pp. 115 Kb)

"Artikel 'Monopolie.' in Nieuwe Amsterdamsche Courant en Algemeen Handelsblad van 5 Februari 1831" in pdf (1 pp. 19 Kb)

"Arnold. J. Toynbee: Het bloedige juk van den Turk, London, 1917" in pdf (17 pp. 1.09Mb)

"A.J. Toynbee: Turkije: verleden en toekomst, London, 1917" in pdf (60 pp. 5.48Mb)

"Jules Dupuit: De l'utilité et de sa mesure. Ecrits choisis et republiés par Mario de Bernardi (1934)" in pdf (229 pp. 14.6Mb)

"Siegfried Polak: Een kennismaking met De Leer der Economische Vrijheid, Het Socialisme en Het Staatssocialisme, Groningen, 1917" in pdf (58pp. 349Kb)

"Jules Dupuit: De l'influence des péages sur l'utilité des voies de communication (1849)" in pdf (84pp. 9.1Mb)

"Jérôme van Alphen: Petits Poèmes à l'Usage de l'Enfance (1834) / Hieronymus van Alphen: Kleine Gedigten voor Kinderen (1778-1782)" in pdf (130pp. 5.50Mb)

"Feiten en feitjes betreffende de groei van de economische wetenschap in Nederland", door Dr. J.P. Duyverman (1905-2003), in: De Economist 126 (1978), pp.1-36, in html (108Kb)

"Feiten en feitjes betreffende de groei van de economische wetenschap in Nederland", door Dr. J.P. Duyverman (1905-2003), in: De Economist 126 (1978), pp.1-36, in pdf (36pp. 170Kb)

"De Evenwichtsgedachte en de Werkelijkheid", Jaarrede Gemeente Universiteit Amsterdam (1938) door Prof. Dr. H. Frijda (1887-1944) in html (74Kb)

"De Evenwichtsgedachte en de Werkelijkheid", Jaarrede Gemeente Universiteit Amsterdam (1938) door Prof. Dr. H. Frijda (1887-1944) in pdf (32pp. 121Kb)

"Bedenkingen over de Korenwetten door Jan Ackersdijck", "Aanmerkingen op de Bedenkingen over de koren wetten [...] door F.A.S.A. van Ittersum", en "Gedachten over Graan-wetten met betrekking tot ons land door J.R. de Breuys" (1835) in pdf (956Kb)

"Turgot: The Dutch Connection; contribution to the Caen/Lantheuil conference of May 2003" by Claessen & Nijenhuis in html (184Kb)

"Turgot: The Dutch Connection; contribution to the Caen/Lantheuil conference of May 2003" by Claessen & Nijenhuis in pdf (49pp. 201Kb)

"1795 French newspaper Le Moniteur; announcement and first critical review of Condorcet's Esquisse, en français, in html (23Kb)

"Encyclopaedia Brittanica article on Condorcet" (1911) in html (19Kb)

"Lettre d'un jeune mécanicien aux auteurs du Républicain" par Condorcet (1791) + annotations en français in html (15Kb)

"Lettre d'un jeune mécanicien aux auteurs du Républicain" par Condorcet (1791) + annotations en français in pdf (23Kb)

"Schets van een historiesch tafereel der vorderingen van 's menschen geest" door Condorcet (1802) in html (1.01Mb)

"Schets van een historiesch tafereel der vorderingen van 's menschen geest" door Condorcet (1802) in pdf (362pp. 901Kb)

"Lettres Sur Le Commerce Des Grains" par Condorcet (1775) in pdf (1.77Kb)

"Lettres Sur Le Commerce Des Grains" par Condorcet (1775) in html (34Kb)

"Monopole et Monopoleur" par Condorcet (1775) in html (68Kb)

"Monopole et Monopoleur" par Condorcet (1775) in pdf (1.77 Mb)

Addendum 1 to "Monopolie en Monopolist door Condorcet" (2002) in pdf (17Kb)

Chapter 1: "A short history of the monopoly concept" (2002) in html (18Kb)

Summary of "Monopolie en Monopolist door Condorcet" (2002) in pdf (34Kb)

Summary of "Monopolie en Monopolist door Condorcet" (2002) in html (19Kb)

"Monopolie en Monopolist door Condorcet" (2002) in pdf (292pp. 1.82 Mb)