Over de auteur

Dr. M.S. Claessen

Marcel CLAESSEN werd in 1952 in Amsterdam geboren. Hij voltooide zijn middelbare schoolopleiding met het Staatsexamen HBS-B; na de kandidaatsstudie aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen voltooide hij in 1978 zijn studie aan de Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft met een doctoraalscriptie over Twee modellen voor de waardering van opties op aandelen.

Nadat hij enkele jaren had bijgedragen aan het Nederlandse Mededingingsbeleid, volgde hij parallelle loopbanen als huisman, als computer consultant en als onderzoeker van de geschiedenis van het economische denken.

Zijn huidige bezigheden op dit laatste terrein zijn de voorbereiding van de Internet uitgave [http://www.condorcet.nl] van de uit 1802 daterende Nederlandse vertaling van Condorcet's Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, en de geannoteerde vertaling in het Nederlands van Turgot's Réflexions sur la formation et la distribution des richesses.

About the author

Dr. M.S. Claessen

Marcel CLAESSEN was born in Amsterdam in 1952. He finished his secondary education with the Staatsexamen HBS-B, obtained his undergraduate education at the Landbouw Hogeschool Wageningen, and then graduated from the Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde Delft in 1978 with a thesis on Two hedging models of stock options.

After contributing for some years to Dutch anti-trust policy, he pursued parallel careers as a househusband, a computer consultant, and a student of the history of economic thought.

In the latter realm, his present occupations are the preparation of the Internet edition [http://www.condorcet.nl] of the 1802 Dutch translation of Condorcet's Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, and the annotated translation into Dutch of Turgot's Réflexions sur la formation et la distribution des richesses.